MATEMATYKA (DZIECI 5-7 LAT)

“Matematyka – to bardziej czynność niż nauka” powiedział holenderski matematyk Luitzen Egbertus Jan Brouwer. W myśl tej zasady podczas zajęć wykorzystujemy zestawy LEGO® MoreToMath™, aby w 100% czynnościowo nauczać matematyki. Stosowany przez nas program nauczania umożliwia dzieciom eksperymentowanie, doświadczanie i odkrywanie, że do poprawnego wyniku prowadzi wiele dróg. Zajęcia mają charakter projektowy – uczą dzieci praktycznego rozwiązywania matematycznych problemów, wytrwałości, dokładności, kształcą umiejętności współpracy w grupie. Nasze warsztaty poprzez zabawę pobudzają u dzieci entuzjazm i pozwalają zrozumieć matematykę!

Kluczowe wartości edukacyjne:

  • umiejętność rozwiązywania problemów – rozumienie praktyki rozwiązywania problemów matematycznych, tworzenie problemów, wytrwałość w dążeniu do ich rozwiązania, modelowanie i prezentowanie istoty problemu;
  • umiejętność rozumowania – wzmocnienie nauki matematyki poprzez praktyczne działania w całym zakresie liczenia , algebraicznego myślenia , pomiaru danych , geometrii i świadomości przestrzennej;
  • umiejętność współpracy – rozumianej zarówno jako pracy w zespole , jak i indywidualnie;
  • umiejętności komunikacyjne – mówienie, słuchanie i prezentowanie rozwiązań;
  • umiejętności technologiczne – integracja wykorzystania narzędzi cyfrowych do nauki matematyki.

WAŻNE INFORMACJE:

  • Lekcje odbywają się raz w tygodniu, trwają 45 minut
  • Grupy 8-10 osobowe
  • Koszt: 25 zł/spotkanie
  • Wiek uczestników: 5-7 lat

TERMINY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020:

Miasto Miejsce Dzień tygodnia Godziny Początek kursu
Lubin Zespół Szkół Sportowych, ul. Sybiraków 11,  sala 3 środa 16:30-17:15 4. marca 2020
Chocianów Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie, ul. Kościuszki 5 poniedziałek 16:30-17:15 16. marca 2020

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Termin warsztatów

Dane dziecka

Dane Opiekuna